M2C

odpovedáte na pozíciu

TECHNIK ÚDRŽBY - SC EUROPA - Banská Bystrica

Každá príloha môže mať max. 10 MB

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť Mark2 Corporation Czech a.s., Business ID: 25719751, Vladislavova 1390/17, Praha, Nové Město, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobraziť viac