České Radiokomunikace a.s.

odpovídáte na pozici

Business Controller

Každá příloha může mít max. 10 MB

Beru na vědomí, že společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00, IČO: 247 38 875, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16505 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje, které jsem jí poskytl v rámci výběrového řízení a ve svém životopisu, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“). Zobrazit více