LASVIT s.r.o.

odpovídáte na pozici

Chci poslat CV / I want to send a CV

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost LASVIT s.r.o., IČO: 27931161, se sídlem Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127308, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Osobní údaje mohou být předány mimo EU. For a selection procedure concerning this position, LASVIT s.r.o., company ID No.: 27931161, having its registered office at Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 127308, as the controller, will process the personal data provided by you (or obtained from public sources), in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. The processing of the personal data for the controller will be carried out by Alma Career Czechia s.r.o., company ID No.: 264 41 381 through its electronic systems. The personal data may be transmitted outside the EU. Zobrazit více