MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

odpovídáte na pozici

GIS Security Analyst

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO: 03926206, Purkyňova 2121/3, Praha, Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více