Charles University Innovations Prague s.r.o.

odpovídáte na pozici

Analytik

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Charles University Innovations Prague s.r.o., IČO: 07236239, Ovocný trh 560/5, Praha, Staré Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více