INTERGRAM

odpovídáte na pozici

MANAŽER S ANALYTICKÝM MYŠLENÍM

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost INTERGRAM,nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů,z.s, IČO: 00537772, Klimentská 1207/10, Praha, Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více