PEPCO Slovakia s. r. o.

odpovedáte na pozíciu

Vedúci predajne - Košice, OD Urban

Každá príloha môže mať max. 10 MB

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu budú spoločnosti PEPCO Czech Republic s.r.o., IČO: 24294420, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle a Pepco Slovakia s. r. o., Nevädzova 6, Bratislava-Ružinov 821 01, IČO: 46 868 674, ako spoloční prevádzkovatelia spracovávať Vaše osobné údaje (či z verejných zdrojov získané) osobní údaje, a to v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679. Spracúvať osobné údaje bude pre spoločných prevádzkovateľov vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 ako sprostredkovateľ prostredníctvom svojich elektronických systémov.