Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

odpovídáte na pozici

HIV+ lektor a komunitní pracovník

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Česká společnost AIDS pomoc, z.s., IČO: 00409367, Malého 282/3, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více