Eurosecur s. r. o.

odpovedáte na pozíciu

SBS v civile - 5,80 € / hod.!

Každá príloha môže mať max. 10 MB

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť Eurosecur s. r. o., Business ID: 25081144, Prvního pluku 320/17, Praha, Karlín, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov.