Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

odpovídáte na pozici

Metodik projektu Klinické doporučené postupy

Každá příloha může mít max. 10 MB

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, IČO: 03009491, Ruská 2412/85, Praha, Vinohrady, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více