PEPCO Slovakia s. r. o.

odpovedáte na pozíciu

Pokladník/predavač - Námestovo

Každá príloha môže mať max. 10 MB

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu budú spoločnosťi Pepco Slovakia s.r.o., IČO: 468 68 674, Nevädzova 6, 821 01 Bratislava a PEPCO Czech Republic s.r.o., IČO: 24294420, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, ako spoloční správcovia, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov.