IDEAL ČESKÁ s.r.o.

odpovedáte na pozíciu

Pracovníčka čistiarne odevov

Každá príloha môže mať max. 10 MB

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť IDEAL ČESKÁ s.r.o., Business ID: 26211459, Holečkova 777/39, Praha, Smíchov, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov.