Fpt Slovakia s.r.o.

odpovedáte na pozíciu

2nd Level Support Analyst- eMobility

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť Fpt Slovakia s.r.o., Južná trieda 6, Košice 040 01, IČO: 35 883 375 a ostatné spoločnosti vymenované nižšie, ako prevádzkovatelia, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov.