SKSGroup (SKS Control Oy, SKS Mechatronics Oy, SKS Mekaniikka Oy)

hakemuksesi työpaikkaan

Avoin hakemus

Tiedoston maksimikoko on 10 MB

Tähän työpaikkaan liittyvän valintaprosessin yhteydessä yrityksen SKS Control Oy/SKS Mechatronics Oy/SKS Mekaniikka Oy, on rekisterinpitäjänä käsiteltävä antamiasi tai julkisista lähteistä saatuja tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Tiedonkäsittelyn suorittaa rekisterinpitäjän toimeksiannosta Alma Career Oy / Monster.fi. (Y-tunnus 1482646-0) ja LMC s.r.o. (Y-tunnus 264 41 381) sähköisten järjestelmiensä avulla. Lue lisää